AKTUÁLNĚ:

Místo pro vaši reklamu

Krimi TV

TOPlistKontrola převozu dřeva

Jedenáct hlídek kontrolovalo „kladaře“

Přísné pokuty pro řidiče a sankce ve správním řízení čeká také dopravce

Více než padesát policejních hlídek v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v pátek ráno 24. července 2020 od časných ranních hodin zapojilo do speciální dopravně bezpečnostní akce, při níž se policisté zaměřili především na kontroly dodržování všech právních předpisů ze strany řidičů nákladních vozidel převážejících dřevní kulatinu. Do akce se zapojili nejen policisté zařazeni ve speciálním týmu „Kamion“ – tedy policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově, oddělení silničního dohledu a z dopravních inspektorátů ze všech pěti územních odborů, ale také policisté pořádkové policie z jednotlivých obvodních oddělení a služby kriminální policie a vyšetřování.

Hlavním důvodem této mimořádné akce byla skutečnost, že na území našeho kraje dochází v poslední době ke zvýšení počtu protiprávních deliktů, které souvisejí s těžbou, manipulací a přepravou dřevní hmoty. Nejde tedy pouze o problémy, které souvisejí se způsobem přepravy dřevní hmoty, ale také s krádežemi dřeva přímo ze skládek. Od začátku letošního roku jsme v našem kraji zadokumentovali a prověřujeme celkem 46 případů krádeží dřeva ze skládek v lese nebo v těsné blízkosti lesa. Pachatelé způsobili majitelům škodu v celkové výši téměř 2,5 milionů korun. Objasnit tento druh trestné činnosti je pro policisty poměrně obtížné, a to především s ohledem na současnou situaci, kdy došlo vlivem kůrovcové kalamity k velmi výraznému nárůstů těžby dřeva v lese a tím také k velice vysoké frekvenci vozidel, která dřevo odvážejí k dalšímu zpracování.

Kontroly nákladních vozidel přepracujících dřevní kulatinu jsou také reakcí na neustálé se opakující stížnosti na chování řidičů převážejících dřevní kulatinu, kdy zejména ostatní řidiči upozorňují na zjevně přeložené náklady. Dvě vážné dopravní nehody se staly v našem kraji v květnu. Při nich řidiči nákladních vozidel naložených kládami havarovali, tahač s návěsem se převrátil a klády se vysypaly na silnici. V jednom případě klády těžce zranily dva seniory, kteří se v době nehody pohybovali na chodníku. Další nehody, kdy se z převráceného návěsu vysypaly klády na louku vedle silnice, se staly v našem kraji i v červenci. Na řidiče nákladních vozidel, která převážejí na návěsu dřevo, si často stěžují řidiči především osobních vozidel. Na lince tísňového volání přijímáme oznámení, že z těchto vozidel odlétávají kusy kůry, že jsou tato vozidla „viditelně“ přeložena, mají náklad vysoko nad klanice a náklad je špatně zajištěn a tato vozidla tak mohou ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Kontrola převozu dřeva

„Každý motorista i běžný občan asi vnímá, že se v Kraji Vysočina na silnicích všech typů poslední měsíce výrazně zvýšil počet nákladních vozidel, která převážejí dřevní kulatinu z lesů, kde probíhala nebo stále probíhá těžba – likvidace porostů, které byly napadeny kůrovcem. Vozidla, která dřevo vozí, jsou s českými registračními značkami, ale také se zahraničními registračními značkami. Z našeho běžného výkonu služby, z nárůstu počtu volání lidí na linku 158, kteří si stěžují na chování těchto řidičů, víme, že se poměrně často dopouštějí přestupků a svoji jízdou ohrožují plynulost a bezpečnost silničního provozu,“ uvedl plk. Mgr. David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Při letošních kontrolách vozidel převážejících dřevní hmotu jsme se setkali také s několika případy, kdy řidič odmítl při kontrole najet na nízko rychlostní kontrolní váhy, což mu ukládá zákon. Za odmítnutí – neuposlechnutí výzvy podrobit se nízko rychlostnímu vážení - „nechat zvážit náklad“ policisté ukládají řidiči pokutu ve výši 30 000 korun v příkazním řízení. Řidič je povinen v souladu s příslušným ustanovením zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích na výzvu policisty podrobit vozidlo nízko rychlostnímu kontrolnímu vážení, kdy zajížďka, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 16 kilometrů.

Dopravně bezpečnostní akce probíhala na několika desítkách stanovišť v celém našem kraji, kde se policisté zaměřili na kontroly nákladních vozidel, která převážela právě dřevní kulatinu. Zaměřili jsme se na kontrolu dokladů k vozidlu a převáženému náladu, kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav – zejména výšku a délku soupravy a nákladu. Policisty zajímal také technický stav vozidel, stejně jako zdali je dobře a dostatečně upevněný a uložený převážený náklad.

Zatím máme k dispozici pouze průběžné výsledky – u několika kontrolovaných vozidel policisté zjistili nějaké porušení zákona. Za zjištěná porušení jsme řidičům uložili pokuty v příkazním řízení a porušení ze strany přepravců jsme oznámili k řešení do správního řízení. V jednom případě se jednalo o překročení hmotnosti převáženého nákladu o 600 kilogramů.

Všechna zjištěná pochybení policisté řešili nekompromisně uložením pokut v příkazním řízení, případně zahraničním řidičům uložili kauci a zjištěná porušení dopravců jsme zadokumentovali a oznámíme k řešení do správního řízení.

Zdroj: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina.

Kontrola převozu dřeva

Více než padesát policejních hlídek v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v pátek ráno 24. července 2020 od časných ranních hodin zapojilo do speciální dopravně bezpečnostní akce, při níž se policisté zaměřili především na kontroly dodržování všech právních předpisů ze strany řidičů nákladních vozidel převážejících dřevní kulatinu.


 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum