AKTUÁLNĚ:

Stínící technik Vojťas:

Policie TV

TOPlistCizinec byl vyhoštěn z naší republiky

24. července 2018 - zdroj tisková zpráva Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Cizinec byl vyhoštěn z naší republiky

Prioritou cizinecké policie v letošním roce budou kontroly v oblasti nelegální migrace

Policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina uplynulý pátek 20. července v časných ranních hodinách – kolem půl druhé - kontrolovali na 141. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu osobní motorové vozidlo tovární značky Mazda 5 s rakouskou registrační značkou. Ve vozidle cestovali cizí státní příslušníci a mezi cizinci byl jako spolujezdec kontrolován jednašedesátiletý státní příslušník Afganistánu.

Při prováděné policejní kontrole předložil cizinec policejní hlídce pouze identifikační kartu pro cizince vydanou státními orgány Rakouska. Na základě tohoto zjištění vzniklo důvodné podezření, že cizinec se zdržuje na územní České republiky neoprávněně, proto ho policisté zajistili a eskortovali na Krajské ředitelství policie kraje Vysočina k provedení dalších úkonů spojených s vydáním rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky. Policisté z odboru cizinecké policie získali ze společného centra mezinárodní policejní spolupráce Mikulov – Drassenhofen informaci, že cizinec je držitelem pobytu v Rakousku, kde mu v roce 2015 mu byla zamítnuta žádost o vydání cestovního dokladu podle konvence pro uprchlíky. S cizincem policisté ještě v průběhu pátku zahájili řízení ve věci opuštění území České republiky a vydali rozhodnutí o opuštění území a rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady řízení. Cizinec je na základě výjezdního příkazu povinen opustit území České republiky ve lhůtě sedmi dnů.

Ilustrační foto Pixabay

Další důležitou oblastí zájmu cizinecké policie je problematika nelegální migrace. Na základě vyhodnocených poznatků a vývoje tranzitní nelegální migrace byly na teritoriu Kraje Vysočina vyhodnoceny jako rizikové lokality dálnice D1 Brno - Praha a silnice I/38 Znojmo – Jihlava – Havlíčkův Brod. Důvodem byla skutečnost, že obě komunikace byly v minulých letech využívány k transportu běženců ze třetích zemí do cílových destinací. Rizikovou oblastí z hlediska nelegální migrace zůstává i nadále mezinárodní vlaková a autobusová doprava. Pozornost je věnována zejména mezinárodním vlakovým spojům a mezinárodním autobusovým linkám projíždějícím Krajem Vysočina. Pobytové kontroly jsou směřovány do míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého Kraje Vysočina.

Mezi hlavní priority cizinecké policie pro letošní rok zůstává stále oblast nelegální migrace, pobytové kontroly, odhalování nelegálního zaměstnávání a odhalování padělaných dokladů cizinců.

Pokud bychom shrnuli případy nelegální migrace zjištěné na teritoriu Kraje Vysočina v roce 2017, lze uvést, že migranti cestovali přes území republiky v mezinárodních autobusových linkách v řádu jednotlivců, většinou bez cestovného dokladu a bez patřičného povolení k pobytu na území členských států EU. Na území České republiky byli dopraveni z území sousedního státu, nejčastěji z Rakousko a Polska. Migranti pocházeli z Namibie a Sýrie a v jednom případě se jednalo o žadatele o mezinárodní ochranu v členských státech EU, konkrétně v Rakousku. Šetřením případů týkajících se nelegální migrace nebylo zjištěno, že by migranti využili osoby zabývající se „převaděčstvím“. Instrukce k cestě získali od svých příbuzných a známých prostřednictvím moderních technologií k usnadnění komunikace a orientace.

V průběhu loňského roku policisté odboru cizinecké policie zahájili 174 správních řízení o správním vyhoštění cizinců z území našeho států, z toho bylo 169 případů za vykonávání činnosti pro kterou neměli cizinci patřičné povolení, tedy pracovali u nás nelegálně. Kromě toho vydali 8 rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky z důvodu nesplnění podmínek pobytu dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Loni policisté odboru cizinecké policie řešili 25 přečinů, které spáchali cizinci. Jednalo se především o maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, padělání a pozměňování veřejné listiny. Na území Kraje Vysočina řešili celkem 3 560 přestupků, z toho 2 480 přestupků se týkalo porušení zákona o pobytu cizinců. Za tyto přestupky byly uloženy pokuty v celkové výši 1 552 700 korun. Mezi hlavní priority cizinecké policie pro letošní rok zůstává stále oblast nelegální migrace, pobytové kontroly, odhalování nelegálního zaměstnávání a odhalování padělaných dokladů cizinců.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum